Werkgroepen

Liturgie groep

Marijke Cornelissen

coördinator liturgiegroep
040 2133513
mhartmanns@hotmail.com

Kinderdienst & crèche

Hein Otto Folkerts

coördinator kindernevendienst
040 2510321
inge_heinotto@hetnet.nl

Pastoraatgroep

Koffieploeg

Thea Koot

040-2908092
zon.koot@xs4all.nl

Kostergroep

Koor

Marie-Astrid Zeinstra

dirigente ESK-koor
0413-292074
mazeinstra@gmail.com

Klusgroep

Rob Weijs

verhuur en beheerszaken van De Kapel
040-2458959 / 06 45106647
eskkapel@gmail.com

Contact Colofon Log in